Kaizen

Is het Japanse woord voor verbeteren. Het komt neer op efficiënt veranderen om verspilling te voorkomen en daar elke dag aan werken. Met verspilling kun je denken aan tijd, geld of energie, ook van mensen. Want het is de bedoeling dat mensen ook mentaal en fysiek gespaard worden.

Kaizen komt oorspronkelijk uit de Japanse industrie. Daar werd het toegepast op arbeidsprocessen. Nu is het gebruik veel breder, zelfs de opruimmethode van Mary Kondo valt eronder. Niet het doel, maar juist het werkproces naar het doel toe staat centraal en wordt steeds verder geperfectioneerd.