Kolb, D.

Kolb ontwikkelde als pedagoog de leercyclus van concreet ervaren, waarnemen en reflecteren, abstract en conceptueel denken, experimenteren en toepassen. Deze leercyclus leidde tot zijn veel toegepaste leerstijlentest.