Kolb, D.

Ontwikkelde als pedagoog de leercyclus van concreet ervaren, waarnemen, inzicht naar experimenteren. Leerstijlentest van Kolb is hierop gebaseerd.