Kübler-Ross, Elisabeth

Bekend geworden door haar werkzaamheden rond rouwverwerking. Haar werkwijze is algemeen geaccepteerd in de hulpverlening. Zij gaat ervan uit dat bij het omgaan met verlies zijn er vijf fasen van rouwverwerking die iedereen doorleeft. Maar het verwerkingsproces verloopt bij iedereen anders. Respect daarvoor en het bewustzijn dat verwerking tijd en geduld vraagt, is helpend.

De fasen zijn:

  1. ontkenning en ongeloof
  2. boosheid
  3. onderhandelen en strijden
  4. verdriet
  5. acceptatie en loslaten

Lees hier wat de impact is van ontslag.