STARR

STARR is het letterwoord voor:

  • Situatie
  • Taak
  • Actie
  • Resultaat
  • Reflectie

De STARR methode wordt veel toegepast tijdens sollicitatiegesprekken. In plaats van vragen gericht op de toekomst, stel dat … gebeurt, hoe zou je daar dan mee omgaan, wordt gevraagd naar ervaring in het verleden. Geef eens een voorbeeld van een situatie waarin het aankwam op je stressbestendigheid? Wat was je taak; welke actie heb je uitgevoerd en met welk resultaat? Gelet wordt dan op de persoonlijke reflectie van de sollicitant, hoe hij het eigen gedrag in die situaties beoordeelt.

Deze manier van interviewen zegt meer over de moeilijk objectief meetbare soft skills van een kandidaat.

Verder lezen: