Soft skills

De soft skills of softskills zijn letterlijk vertaald de zachte vaardigheden. Bedoeld worden de sociale en emotionele meer persoonlijke vaardigheden. Het zijn de vaardigheden met meerwaarde voor een functie. Niet direct noodzakelijk voor de uitoefening ervan maar prettig als het er is. Denk aan aanpassingsvermogen, creativiteit en communicatieve vaardigheden als luisteren en schrijven.

Voor een functie als systeembeheerder worden bepaalde vaardigheden gevraagd. De vaktechnische kennis van bepaalde programma’s moet hij hebben en beheersen, de hard skills. Daarnaast is het handig als hij goed kan communiceren en zich kan inleven in de behoefte van de klant. Dat zijn de soft skills, deze vaardigheden zijn vaak moeilijk aan te leren.

De soft skills worden wel de belangrijkste vaardigheden voor de 21e eeuw genoemd.