Spiegelen

Met spiegelen van gedrag wordt bedoeld dat je verbaal en non-verbaal aansluit bij je gesprekspartner. Dat doe je door dezelfde woordkeuze te gebruiken, op gelijke toonhoogte en snelheid te spreken en min of meer dezelfde houding aanneemt.

Het spiegelen van de houding en manier van praten van je gesprekspartner schept vertrouwen. Het draagt positief bij aan de relatie, maar als je het overdrijft is het confronterend.

Meer lezen over spiegelen: