Script

Het levensplan dat een kind onbewust maakt in zijn vroegste jeugd. Op basis van verbale en non-verbale boodschappen geboden & verboden, eigen indrukken en ervaringen van zijn omgeving. Zoals ouders en andere personen met invloed.

Toen en daar gebeurtenissen beïnvloeden het hier en nu gedrag. Vooral in situaties met stress vallen we terug op oude overlevingstechnieken. Het is indirect een soort “oorzaak en gevolg denken” dat je meekrijgt uit de cultuur en het gezin waarin je bent opgegroeid.

Het script en het scriptbesluit zijn concepten uit de Transactionele Analyse.