Arbeidsdsmarkt

Een abstracte markt waar werkgevers en werkzoekenden elkaar treffen. Werkgevers zoeken door middel van werving en vacatures personeel. Werkgevers schakelen voor het zoeken naar personeel vaak de hulp in van intermediairs als uitzend- en werving & selectiebureaus. De mensen die dat werk uitvoeren zijn recruiters of headhunters.

Krappe arbeidsmarkt

Op een krappe arbeidsmarkt is er veel aanbod van werk en een tekort aan personeel. Vanaf het begin van deze eeuw is er sprake van een structureel tekort in de ict en de techniek. Ook in de zorg en het onderwijs neemt het tekort ernstig toe. Doorgaans ligt bij een krappe arbeidsmarkt de macht bij de werknemers, zij kunnen meer eisen stellen.

Ruime arbeidsmarkt

Er is veel meer vraag naar arbeid dan aanbod. In de crisisjaren gingen veel bedrijven failliet en raakten veel werknemers vaak voor langere tijd hun werk en inkomsten kwijt. In periode van schaarste kunnen werkgevers hoge eisen stellen, zoals aan het opleidingsniveau. Dit leidt dan vervolgens vaak tot verdringing.