Waarnemen

Iemand vervangen, maar ook je kans pakken en van de gelegenheid gebruik maken.

Heel anders is de betekenis van “waarnemen” in met alle zintuigen aandachtig en bewust iets opmerken of voor waar aannemen.