Werkstress

Een verzameling van lichamelijke, emotionele en gedragsmatige reacties als gevolg van overbelasting maar ook door agressie, geweld, pestgedrag en intimiderend (al dan niet seksueel getint) gedrag door werk.

Meestal is het een ervaren van ernstige vermoeidheid en afnemende motivatie voor het werk.

Werkstress kan leiden tot burn-out.