Levensloop

De hele levensloop betreft het hele leven van geboorte en school tot en met de tijd na het werk.

De levensloop bestaat uit zes fasen, zuigeling, peuter, kleuter, puber, volwassene en oudere. Die stadia kunnen elkaar overlappen.

Levinson komt tot de volgende indeling:

  1. 0 – 22 kindertijd en adolescentie
  2. 17 – 45 vroeg volwassenheid
  3. 40 – 65 middelbare leeftijd
  4. 60 – en ouder late volwassenheid

Omdat we steeds langer leven, klinken er geluiden om die laatste fase nog verder onder te verdelen.