Levensloop

Bestaat uit zes fasen, zuigeling, peuter, kleuter, puber, volwassene en oudere. Die stadia kunnen elkaar overlappen, zo komt Levinson tot de volgende indeling:

  1. 0 – 22 kindertijd en adolescentie
  2. 17 – 45 vroeg volwassenheid
  3. 40 – 65 middelbare leeftijd
  4. 60 – en ouder late volwassenheid

Omdat we steeds langer leven, klinken er geluiden om die laatste fase nog verder onder te verdelen.