Leren

Een proces kennis vergroten en vaardigheden verwerven door middel van studie, oefening en toepassen. Daardoor  een blijvende verandering aanbrengen.

Leren vindt bewust en onbewust plaats in het dagelijks leven. Intervisie is een vorm van leren professioneel leren in teamverband.

Leren om je iets nieuws eigen te maken kost tijd, alleen al door het regelmatig herhalen en doen.

Veel gehoorde tips bij bewust leren zijn:

  • Zorg voor een vaste, rustige plek waar je niet gestoord wordt.
  • Door het toepassen van een soort incubatie-tijd (pauzes) wordt nieuwe kennis beter opgeslagen en toegepast. Las dus regelmatig pauzes in tijdens het leren.