Loopbaan

Loopbaan is de vertaling van het Franse woord carrière. Het slaat op de verschillende stappen in het werkende, of zo je wilt professionele, leven. Voor de meeste mensen is de loopbaan geen doorlopend proces, maar een willekeurige opeenvolging van banen.

In verschillende fases van het leven maken we al dan niet gedwongen door de omstandigheden loopbaankeuzes.
Sommigen doen zelfs aan carrièreplanning. Een planning die meestal in de loop van de tijd moet worden bijgesteld omdat het in het leven anders loopt dan gehoopt of verwacht.