Autonomie

Autonomie is zelfbeschikking, keuzevrijheid met respect en in verbinding met zichzelf, anderen en de omgeving. Onafhankelijk en in staat tot spontaniteit, intimiteit en creativiteit. Gecontroleerd in stressvolle situaties. Maakt bewuste eigen keuzes los van ‘vanzelfsprekende’ normen en waarden.

Autonomie is samen te vatten als vrijheid in verbondenheid.