Competentie

Het vermogen om taken die essentieel zijn voor een rol of functie uit te voeren; een meer of minder ontwikkelbare bekwaamheid voor een taak of functie die getoetst wordt op grond van kennis, vaardigheden en gedragskenmerken. Voorbeelden van competenties zijn: plannen en organiseren; delegeren; overtuigingskracht; sensitiviteit; luisteren; schriftelijk communiceren; omgevingsbewustzijn; zelfstandigheid; integriteit en nog heel veel meer.