Competentie

Het vermogen om taken die essentieel zijn voor een rol of functie uit te voeren. Een meer of minder ontwikkelbare bekwaamheid voor een taak die getoetst wordt op grond van kennis, vaardigheden en gedragskenmerken.

Voorbeelden van competenties zijn: plannen en organiseren; delegeren; overtuigingskracht; sensitiviteit; luisteren; leidinggeven; schriftelijk communiceren; omgevingsbewustzijn; zelfontwikkeling; integriteit en nog heel veel meer.