SWOT analyse

Een analyse van de interne sterke & zwakke kanten en de externe kansen & bedreigingen. Het model leent zich goed bij het ontwikkelen van een personal brand voor sollicitaties. Op basis van de analyse kan een strategie worden bepaald.

Oorspronkelijk werd de SWOT vooral bedrijfskundig toegepast om de sterkte en zwakte van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen van de markt en de omgeving.

Het letterwoord SWOT komt uit het Engels en staat voor Strenghts, Weaknesses, Oportunities en Threats.