Frustratie

Een emotionele toestand die je belemmert je verwachtingen of doelen te realiseren. Iedereen ervaart frustraties bij het tegenkomen van obstakels die je verhinderen, vertragen of moeilijkheden in de weg leggen om te bereiken wat je wilt.

Er zijn 2 mogelijkheden om op frustratie te reageren:

  1. Onderkennen dat het obstakel voor een deel bij jezelf ligt. Dan kun je dus ook zelf initiatief nemen om daar iets aan te veranderen om de kans van slagen te verbeteren.
  2. De schuld buiten zichzelf zoeken. De oorzaak van het obstakel zijn je opvoeding, de tijd, de crisis, je vader, je collega, partner of vriend. Extrapunitief