Spiegelneuronen

Spiegelneuronen zijn zenuwcellen die actief worden als we anderen zien bewegen. Dat wat je ziet spiegelt zich automatisch in je brein. De spiegelneuronen in ons brein reageren dan alsof je zelf beweegt. Doordat de neuronen het gedrag en ook de gevoelens van anderen spiegelt, kunnen we (in)voelen wat de ander voelt.

Dat kan leiden tot onbewuste na-aap reacties. Zie je iemand lachen, dan lach je automatisch terug. En als iemand in je omgeving gaapt kost het moeite de reflex tot gapen tegen te houden.

Spiegelneuronen vormen de biologische en fysieke basis van inlevingsvermogen en het vermogen tot empathie.

De spiegelneuronen spelen ook een belangrijke rol bij het leren. We maken er van jongs af aan gebruik van door naar het voorbeeld van anderen te kijken en dat te imiteren. De omgeving functioneert als rolmodel voor het opgroeiende kind. Denk maar aan een peuter die leert praten. Op elk woord dat de volwassene gebruikt klinkt een echo. Eerst alleen in klank, maar later duidelijk herkenbaar.