Ankeren

Ankeren doe je om een gewenste gemoedstoestand op te roepen. Met ankeren kun je gewoontegedrag doorbreken. Het koppelen van een anker, de stimulus, aan een specifieke reactie. Een anker is verbonden aan een gevoel, een gedachte, plek of activiteit. Een veel toegepaste techniek uit het NLP gebaseerd op de ervaringen van de Russische onderzoeker Pavlov.

Met ankerpunten kun je het gevoel van zekerheid en zelfvertrouwen ondersteunen.