Conditionering

De klassieke vorm van conditionering is het oproepen van een reactie door een prikkel. Bekend is de kwijlende hond van Pavlov. Als de hond gevoerd werd begon hij te kwijlen. Pavlov ontdekte dat als hij eerst een geluidje liet horen als signaal dat de hond voer kreeg, de hond al begon te kwijlen bij het signaal. Vervolgens bleek dat de hond al begon te kwijlen bij het horen van het signaal ook al kwam er daarna geen voer meer.

Deze reactie kennen wij mensen ook. Denk bijvoorbeeld maar eens aan een citroen. Loopt het water je al in de mond?