Conditionering

De klassieke vorm van conditionering is het oproepen van een reactie door een prikkel. Bekend is de kwijlende hond van Pavlov. Als de hond gevoerd werd begon hij te kwijlen. Pavlov ontdekte dat als hij eerst een geluidje liet horen als signaal dat de hond voer kreeg, de hond al begon te kwijlen bij het signaal. Vervolgens bleek dat de hond al begon te kwijlen bij het horen van het signaal ook al kwam er daarna geen voer meer.

Ik vergelijk het een citroen. Ik hoef er maar aan te denken en het water loopt me in de mond.