Jobcarving

Functies opsplitsen in geschoold en ongeschoold werk. Vervolgens de taken samenvoegen tot complete banen ontstaan voor lager opgeleide mensen en/of mensen met een beperking en de oorspronkelijke functies inhoudelijk interessanter worden.