Jobengineering

Het werk, de functies en de rollen zo  flexibel inrichten dat het mogelijk wordt mee te bewegen met veranderingen van de mensen, de markt en de technologie. De kern is steeds het werk zo goed mogelijk laten aansluiten bij de werknemer om zo lang mogelijk inzetbaar te blijven en daarbij mee te bewegen richting de toekomst.

Jobcrafting en jobcarving zijn vormen van jobengineering.