Jobengineering

Het werk, de functies en de rollen zo  flexibel inrichten dat het mogelijk wordt mee te bewegen met veranderingen van de mensen, de markt en de technologie. Jobcrafting en jobcarving maken onderdeel uit van jobengineering.