Faciliteren

Faciliteren is ondersteuning bieden om een proces mogelijk te maken. In een coachtraject is de coach de facilitator die het leer- en/of ontwikkelproces van de gecoachte begeleidt en ondersteunt.

De facilitator is een