Systeemdenken

Met systeemdenken kijk je naar het geheel om de relatie en de interactie tussen de delen te begrijpen. Het zien van de diepere structuren tussen schijnbaar onafhankelijke delen of gebeurtenissen en de onbedoelde invloeden of bijwerkingen.

Systeemdenken is het tegenovergestelde van het denken in oorzaak-en-gevolg en schuld.