Symbiose

Een relatie tussen mensen die het moeilijk maakt om los van elkaar te functioneren. Als het een volwassen man of vrouw betreft voor wie het niet mogelijk is zelfstandig te functioneren;  autonoom beslissingen te nemen. Hij of zij belt -nadat ze zelf getrouwd zijn en kinderen bijvoorbeeld- nog dagelijks met zijn of haar moeder. Deze situatie is ongezond; een gezonde symbiotische relatie is die van een baby met zijn ouders.