Strook

Een typische term uit de TA. Het komt van het Engelse stroke, waar het een aai of slag betekent. Het Nederlands kent geen woord dat de lading helemaal dekt. Het best is het te vertalen als erkenning. Een strook kan positief – waarderend – of negatief – afwijzend, veroordelend – gebruikt worden.