Strook

Een term uit de TA en afkomstig uit het Engels waar een stroke een aai of slag betekent. Het Nederlands kent geen woord dat de lading helemaal dekt. Het is nog ’t best te vertalen als erkenning.

Een strook is elke vorm van erkenning (positief waarderend of negatief afwijzend, veroordelend) die mensen met elkaar kunnen uitwisselen. Er blijkt uit dat de een ziet dat de ander bestaat. Het is een levensbehoefte van mensen om erkend en bevestigd te worden in hun bestaan.