Strook

Een begrip uit de transactionele analyse (TA). Afkomstig uit het Engels waar stroke aai of slag betekent. Het Nederlands kent geen woord dat de lading helemaal dekt. Het is nog ’t best te vertalen als erkenning.

Een strook is elke vorm van erkenning die mensen met elkaar kunnen uitwisselen. De erkenning kan positief en waarderend zijn of negatief en afwijzend of veroordelend. Uit de strook blijkt dat iemand gezien wordt. Het is een levensbehoefte van mensen om erkend en bevestigd te worden in hun bestaan.