Strategie

Gerichte werkwijze om doel te bereiken.