Storytelling

Gestructureerd vertellen van gebeurtenissen waarbij de verhalende elementen een emotie raken. Het toepassen van storytelling of de narratieve methode helpt om een verhaal te verduidelijken.

De verklaring is dat een verhaal beter hangen dan een opsomming van losse feiten. Het vervolgens verwerken en opslaan als een samenhangend geheel lukt beter, omdat de linker en rechter hersenhelft dan samenwerken.

De techniek wordt veel toegepast als marketinginstrument, denk aan de filmpjes die grote supermarkten graag maken.