Socialisatie

Als nieuwe leden zich aansluiten bij een bestaande groep of gemeenschap dan begint het proces van aanpassen. Dat geldt voor iedereen en alle leeftijden. Of je je aansluit bij een sportvereniging of aan een nieuwe baan begint.

Het socialisatieproces is proces van aanpassen. Hoe meer de waarden en normen aansluiten bij die van de groep hoe makkelijker het gaat. Ook de opvoeding van kinderen is een socialisatieproces.