Netwerken

Vinden en gevonden worden in een web waarin mensen met verschillende belangen met elkaar zijn verbonden en bereid zijn elkaar waar mogelijk op weg te helpen. Dat kan zijn door het delen van informatie en of contacten.

Zo kenmerkt netwerken zich door onderlinge afhankelijkheid en wederkerigheid. Niet zelden is een dienst of gunst onvoorwaardelijk, toch geldt bij netwerken ook het voor wat hoort wat. Je kunt niet alleen maar halen. Netwerken is een vaardigheid en die kun je ontwikkelen.