HSP

De afkorting voor HSP is Highly Sensitive Person wordt gebruikt voor mensen van wie de zintuigen hypersensitief zijn. Ze zijn gevoeliger voor indrukken dan ‘normaal’. Ze horen, zien, ruiken, proeven, voelen en ervaren meer intens dan gemiddeld. Daardoor hebben ze het gevoel overladen te worden door prikkels, wat vaak verwarrend voor hen is.

Hoog sensitief of hooggevoelig zijn andere uitdrukkingen voor HSP.

Artikel over hypersensitiviteit: Hooggevoelig voor prikkels