Cultuur

Cultuur is een combinatie van normen, waarden, overtuigingen en gedrag. Cultuur ordent ons bestaan en geeft sturing aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Cultuur zit diep in ons. Als kind al maken we ons thuis, op straat en op school onbewuste aannames eigen die ons handelen ook als volwassene ons leven lang beïnvloeden.

Cultuur is de onderstroom. Het is niet direct zichtbaar, maar altijd aanwezig. Elke groep, vereniging, organisatie, afdeling, provincie of land kent eigen geschreven en vooral ongeschreven regels die ingesleten gedragspatronen sturen. De eerste indruk kan al veel informatie geven over de cultuur.