Cultuur

Een abstract, ongrijpbaar aspect van een organisatie, ook wel de onderstroom genoemd. Het zijn de ongeschreven regels en ingesleten gedragspatronen.

Denk bij organisatie niet alleen aan een bedrijf, maar ook aan een land, een gezin, een klas, een vereniging.