Cultuur

Een abstract, vaak ongrijpbaar aspect van een organisatie, ook wel de onderstroom genoemd. Het zijn de ongeschreven regels en ingesleten gedragspatronen.