Crisis

Een crisis is een extreme situatie die om noodmaatregelen vraagt omdat het normale functioneren in de basis verstoord raakt. Een crisis haalt van alles overhoop en is vaak aanleiding voor chaos en paniek.

De oorzaak van een crisis kan overal liggen. Het komt voor in de privésfeer maar ook op wereldniveau. Een conflict kan aanleiding zijn, maar ook terrorisme, een natuurramp of zelfs een virus.

Bij een crisis die de samenleving bedreigt, verspreidt het nieuws – feiten en meningen – zich snel via allerlei (sociale) media kanalen wat het vertrouwen aantast.