Contract

Een contract ligt aan de basis van een coachtraject. Het is een wederzijdse afspraak omtrent het doel, het leerproces en de werkwijze. Na afloop geeft het contract de mogelijkheid om te evalueren in hoeverre het omschreven doel is behaald.