Complementair

Aanvullend; in de TA is complementaire communicatie instemmend en elkaar ondersteunend