Cognitief

Cognitief heeft betrekking op het denkproces; cognitieve vaardigheden is het vermogen te denken, kennis te verwerven, informatie te verwerken en herinneringen uit het geheugen op te halen.