Assessment

Een testprogramma gericht op het in kaart brengen van competenties en de persoonlijke eigenschappen van een sollicitant. De kandidaat krijgt vervolgens uiteenlopende opdrachten te verwerken, die hij zelfstandig moet uitvoeren of met een acteur. De man of vrouw die het assessment afneemt en begeleidt wordt een assessor genoemd.

De werkgever stemt de toetscriteria voor het testprogramma af met een extern psychologisch testbureau. De duur van een assessment varieert van een of twee uur tot een hele dag.

Vaak wordt er in de vacature melding van gemaakt dat een assessment onderdeel uitmaakt van het selectieproces. Ook in deze fase kunnen nog meerdere kandidaten meedingen naar dezelfde functie. De uitkomsten zijn vaak doorslaggevend voor de definitieve keuze.

Onder invloed van digitale ontwikkelingen is het ook mogelijk een online assessment af te nemen.