Arbeidsvoorwaarden

De voorwaarden die een werkgever en werknemer met elkaar afspreken bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Het betreft afspraken over o.a. het salaris en het aantal werkuren, de werktijden, vakantie, reiskosten en thuiswerken. Het gesprek over de arbeidsvoorwaarden is de afrondende fase van een sollicitatieprocedure.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Het salaris, de uren per week, de vakantiedagen en de duur van de overeenkomst vallen onder de primaire arbeidsvoorwaarden.
De secundaire arbeidsvoorwaarden betreft alle andere afspraken. Denk daarbij aan pensioen- en kinderopvangregeling, studiemogelijkheden, reiskostenvergoeding en fiets of auto van de zaak, aandelen, bonus en winstdeling, maar ook de overwerkregeling.

Cao en wetgeving

Er zijn bedrijven met eigen regelingen voor arbeidsvoorwaarden. Andere vallen onder een CAO (collectieve arbeidsvoorwaarden overeenkomst). Dat betekent dat werkgeversverenigingen en vakbonden algemeen geldende afspraken over arbeidsvoorwaarden maken.

Salarisafspraken mogen nooit lager zijn dan het wettelijk vastgestelde minimumloon.