Afweermechanisme

Onbewuste ontkenning van de realiteit of de waarheid om (emotionele) pijn te vermijden. Vormen van afweermechanisme zijn o.a. projectie en verdringing (het totaal vergeten van een zeer heftige gebeurtenis).