Afspraak

Een afspraak is een tweezijdige overeenkomst. Partijen verbinden zich beiden eraan te houden.

Een afspraak is dan ook wat anders dan een bevel of opdracht, dat eenzijdig gegeven wordt.