ACT

ACT -spreek je uit als ekt– staat voor Acceptance and Commitment Therapy, het is ontwikkeld door Steven Hayes.

De methode richt zich op de manier waarop mensen met hun gedachten omgaan en de woorden die ze daarbij gebruiken. Het doel is niet langer te vechten of alles te doen om pijn / vervelende gedachten te vermijden, maar juist te accepteren dat ze er zijn. Niet apathisch accepteren, maar weten wanneer te handelen en wanneer los te laten.  Zodat het mogelijk wordt zich in het leven te gedragen volgens de persoonlijke waarden.