Aanpassingsvermogen

Een competentie van makkelijk kunnen schakelen bij veranderingen in de omgeving, zoals een verhuizing, veranderende werkwijzen, taken of verantwoordelijkheden.

Aanpassingsvermogen is accepteren dat niets blijft zoals het was. Maar ook meebewegen met nieuwe ontwikkelingen, het gaat dus vooral om het leervermogen.