De vijfde discipline

De vijfde discipline - de kunst & praktijk van de lerende organisatieDe vijfde discipline De kunst & praktijk van de lerende organisatie is een boek over systeemdenken. Niet te verwarren met het systemisch werken van Hellinger: organisatie- en familieopstellingen.

Systeemdenken in organisaties

Een organisatie is een systeem met  subsystemen, zoals directie, afdelingen, klanten. Een organisatie bekijken vanuit het systeemdenken is te vergelijken met kijken naar een ijsberg. Zichtbaar is slechts het topje, een klein deel van de ijsberg. Het grootste deel speelt zich onzichtbaar af onder de waterspiegel. Dat is het gebied van de ongeschreven regels en de verborgen patronen.

Problemen oplossen

Vanuit oorzaak en gevolg is de korte termijn oplossing, die vind je vooral boven de waterspiegel.

Bij systeemdenken kijk je naar onderlinge verbanden, de cirkels van causaliteit. Wil je een probleem structureel oplossen dan moet je het hele systeem erbij betrekken. Door de hefboomwerking kan een kleine onbeduidende verandering grote gevolgen hebben. Dus bij systeemdenken kijk je naar de hele ijsberg, de top én onder de waterspiegel.

Lerende organisaties

Het boek bestaat uit 5 delen:

1. Systeemtheorie

Gaat in op de voordelen die het toepassen van de systeemtheorie voor lerende organisaties heeft.

2. De verbindende 5e discipline

 1. het persoonlijk meesterschap
 2. de mentale modellen
 3. een gemeenschappelijke visie
 4. het teamleren
 5. hoe we denken, wat we willen en hoe we met elkaar omgaan. En hoe we van elkaar leren.

Dit zijn de losse ingrediënten, door de verbinding te maken tussen theorie en praktijk ontstaat er een samenhangend geheel.

3. De vier kerndisciplines

Beschrijft de vier andere disciplines:

 1. Het persoonlijk meesterschap
  • Iedereen krijgt de gelegenheid en heeft de persoonlijke verantwoordelijkheid zich voortdurend te ontwikkelen in wederzijdse betrokkenheid.

   
 2. De mentale modellen  
  • Zijn de onbewuste voorstellingen van de werkelijkheid, de beelden die beïnvloeden hoe we kijken naar de wereld om ons heen en hoe we reageren.
  • Door zelfreflectie van ons onbewuste en er vervolgens met elkaar over te praten, krijgen we inzicht in hoe we zelf en hoe anderen denken. Daardoor ontstaat er ruimte om te leren.

   
 3. De gemeenschappelijke visie  
  • Een met elkaar ontwikkeld gemeenschappelijk toekomstbeeld geeft verbinding.

   
 4. Het teamleren  

5. De praktijk

Aan bod komen managementproblemen die zich kunnen voordoen bij het invoeren van het systeemdenken.

Voor wie

De Vijfde Discipline is toegankelijk geschreven. Volgens  voormalig Shell directeur, Arie de Geus zelfs “Het eerste serieuze, maar uitstekend leesbare boek over lerende organisaties”. Ben je geïnteresseerd in systemische verbanden en collectief leren dan kun je niet zonder.

Het vijfde discipline praktijkboek

Gaat nog verder in op de praktische toepasbaarheid van het systeemdenken in organisaties. Het bevat opdrachten en oefeningen om als leidinggevende te doen, maar ook in te zetten met een team.

Laat een Reactie achter