Hoezo hebben wij een conflict?

Problemen op het werk leiden tot conflicten en ziekteverzuim Van alle ziekmeldingen op het werk is 70% niet medisch. De klachten zijn serieus, maar niet de echte oorzaak. Wat dan wel?

Problemen

Op het werk én privé

Iedereen komt moeilijke situaties tegen in zijn leven. Afhankelijk van de ernst, de omstandigheden en/of de mentale situatie van de persoon in kwestie leiden die tot problemen.

Sommige problemen zijn gebonden aan een levensfase

Zo ervaren starters op het moment problemen bij het vinden van een baan en betaalbare woonruimte. En de thuiswerkende dertiger met jonge kinderen kent weer andere problemen dan een mantelzorger of een vijftiger die zich geconfronteerd ziet met een veranderend spiegelbeeld.

Andere problemen vinden hun oorzaak op het werk.

Over de arbeidsverhoudingen, het onderlinge vertrouwen, de wederzijdse afhankelijkheid, maar ook over samenwerking en de verdeling van de macht.

Denk maar aan een gespannen relatie met een baas. Alleen al de manier van aansturen kan op verzet stuiten. Zeker als de medewerker behoefte heeft aan ruimte en vrijheid, maar constant aanwijzingen krijgt en gecontroleerd wordt. Of dat de medewerker geen waardering kan opbrengen voor de kennis en vaardigheden van de leidinggevende.
Maar ook door structureel te veel of juist te weinig werkdruk kan de spanning flink oplopen.

We hebben helemaal geen conflict!

Er is sprake van een conflict als twee of meer mensen zodanig botsen dat het leidt tot spanning, onenigheid en emoties. Een verschil van mening en onvrede, tegenstrijdige gevoelens of belangen kunnen aanleiding zijn voor een conflict. Conflicten gaan altijd over zaken die mensen raken.

In plaats van samen actief te zoeken naar een oplossing, kiezen we voor conflictontkenning. We vinden het nou  eenmaal lastig om zaken die gevoelig liggen bespreekbaar te maken. Toch dragen alle betrokkenen hierin verantwoordelijkheid.

We zwijgen om de lieve vrede te bewaren. Moeilijke situaties bespreken we niet rechtstreeks. Ondertussen sluimeren ze door. Grote kans dat de ingehouden frustraties leiden tot oplopende stress en uiteindelijk ziekte veroorzaken. De fysieke of mentale klachten zijn dan dus niet de oorzaak, maar het gevolg van niet opgeloste problemen.

Conflictmanagement

Voorkom thuis en op het werk dat een verschil van mening uit de hand loopt met conflictmanagement. Meester-conflictmanager George Kohlrieser noemt verbinding, dialoog en onderhandeling, de drie kernwaarden van conflictmanagement.
Je hebt ze alle drie nodig voor het oplossen van conflicten:

  1. Zoek oprecht naar de onderlinge verbinding, houd geen schijnharmonie hoog. Contact is de belangrijkste voorwaarde voor afspraken.
  2. Stimuleer de dialoog met de uitwisseling van motivatie, behoeften en zorgen. Goed luisteren en doorvragen op standpunten dragen bij aan meer wederzijds begrip. Het monopolie op de waarheid heeft niemand.
  3. Nodig uit om mee te denken over oplossingen en het maken van afspraken.

Is conflictmanagement makkelijk?

Nee, natuurlijk niet. Open en eerlijk het gesprek aangaan klinkt lekkerder dan het voelt. Maar gun jezelf de kans te leren van conflicten. Ook die in jezelf. Hoe pijnlijk ook, je groeit ervan. En ’t kan alleen door open en eerlijk de emotionele verbinding aan te gaan en problemen te bespreken.

foto: twinsfisch via Unsplash

Laat een Reactie achter