Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

Niet doen!

De titel van het boek laat weinig te raden over. De toon is gezet. Die uitdagende toon zet Weggeman door en hij combineert het met een flinke dosis humor. Hij schrijft over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie.

Dienend leiderschap

Het eerste deel van het boek gaat in op het managen van professionals. In  ruim 140 pagina’s gaat hij in op wat je als leidinggevende aan professionals wél moet doen.

De belangrijkste taak van de manager is volgens Weggeman, de bereidheid tot dienend leiderschap en optreden als hitteschild voor ‘de ruis van boven’. Juist de niet meest begaafde professional is voor deze functie het best geschikt. Want hij heeft de liefde voor het vak en weet precies waar het om draait.

Vernieuwing, de kritische succesfactor

Innovatie is de kritische succesfactor van kennisintensieve bedrijven. Veroudering van kennis dient voorkomen te worden. Het scheppen van een werkklimaat dat voortdurend leren bevordert is daarom belangrijk. Waarmee juist ook de oudere kenniswerkers volwaardig en zinvol binnenboord blijven. Zeker nu kennis – afhankelijk van de professie – soms wel heel snel verouderd.

In het tweede deel van het boek wordt dit in zes hoofdstukken toegelicht. Elk hoofdstuk is een stelling. Zoals het verdelen van aandacht en energie van de manager over én kwaliteit en efficiency én de  innovatiekracht. Met innovatie wordt voortdurende vernieuwing bedoeld en niet verbetering.

De professional en duurzaam meesterschap

In het laatste deel geeft Weggeman achtergrondinformatie over het leren van professionals en specifieke cultuurkenmerken van kennisintensieve organisaties.

Collectieve ambitie

In principe komt niemand naar zijn werk om de boel te verstieren. Als de persoonlijke doelen maar samen vallen met de bedrijfsdoelen. Ontwikkel een collectieve ambitie. Alleen gedeelde waarden verhogen de motivatie en het energieniveau. Vanzelfsprekend is er dan minder behoefte aan planning & control.

Planning & control ziet Weggeman als uiting van een verticale managementstructuur, die hij toedicht aan de dominante manager die niets heeft met de inhoud van het vak.

Voor wie

Leidinggeven aan professionals? Niet doen! is een inspirerend, maar ook praktisch boek. Een aanbeveling voor iedereen die nieuwsgierig is naar een andere manier van leidinggeven.

Nog niet overtuigd? Luister dan nog even naar “de meester” zelf.

Laat een Reactie achter