Succesvol solliciteren voor introverte mensen

Boekbespreking over solliciteren met succes voor introverten

In 7 stappen naar een nieuwe baan belooft Eline Sluys in haar boek Succesvol Solliciteren voor introverte mensen.

Een welkome aanvulling op de bestaande sollicitatieboeken. Zeker als je weet dat een derde van de mensen meer of minder introvert is. Toch zijn er veel overeenkomsten met de andere boeken.

De meerwaarde

De meerwaarde zit dan ook vooral in het derde deel:
De succesfactoren tijdens het sollicitatiegesprek.
Daar gaat de schrijfster in op de invloed die je als sollicitant zelf hebt op het gesprek.
Zoals met het bedwingen van de zenuwen en het beheersen van je lichaamstaal.
Maar ook over het gebruik van je stem, zodat je sterker overkomt. Denk aan variatie in tempo en volume.
Zelfs de koetjes en kalfjes komen aan bod om anderen op hun gemak te stellen ūüėČ Dit alles is interessant en zeker niet alleen voor introverte sollicitanten.

Formuleer je procesdoelen

Sluys geeft het advies de sto√Įcijnse methode toe te passen. Door vooraf goed na te denken over je procesdoelen. Ze doelt daarmee op het gedrag dat je tijdens je sollicitatiegesprek wilt laten zien. Zoals je ademhaling, houding en lichaamstaal. Of -en dat is een belangrijke- wat je doet op een moment dat je het moeilijk krijgt. Het is de bedoeling dat je hierover vooraf afspraken met jezelf maakt.

Focus tijdens het gesprek niet teveel op resultaatdoelen, zoals het krijgen van die baan. Want daar spelen allerlei factoren die jij niet kunt be√Įnvloeden. Zoals de concurrentie, de stemming van de baas en of hij je wel of niet mag.

Ook heeft het geen zin je sterk te focussen op prestatiedoelen. Want dan dringt je inwendige kritische stemmetje zich tijdens het gesprek aan je op en dat leidt maar af.

Opbouw van het boek

Het boek is overzichtelijk opgebouwd in drie delen. Deel een gaat in op het brein van de introverte sollicitant en de verschillen met extraverte mensen.

Het tweede gaat in op de voorbereiding voor een sollicitatiegesprek. De schrijfster beschrijft hier vooral veel handelingen die voor iedereen gelden. Zoals het in kaart brengen van kwaliteiten, welke bijdrage jij als werknemer aan de organisatie wilt leveren en de voorbereiding op lastige vragen.

Na deel drie sluit ze af  en sluit af met een bemoedigend slotwoord.

Voor wie

Gieren de zenuwen door je keel voor een sollicitatiegesprek? Dan lees je in dit boek hoe je ze in bedwang houdt. Handig zijn ook de tips waarmee je je lichaamstaal be√Įnvloedt. Allemaal succesfactoren voor introverte √©n extraverte sollicitanten.

Laat een Reactie achter