Ontwerp je Ontwikkeling

Ontwerp je ontwikkeling Positief en creatief coachen

Technologische veranderingen beheersen de arbeidsmarkt. Om bij te blijven vraagt dat van werkenden en werkzoekenden een proactieve op ontwikkeling gerichte houding.

Een houding die veel zelfreflectie vraagt. Marianne Meijers zag, als docent aan de Hogeschool van Amsterdam, dat studenten daar moeite mee hebben. Ze zien er het nut niet van in.
Ze onderzocht wanneer studenten het wel zinvol vinden om op zichzelf te reflecteren. Ging met de inzichten aan de slag en kwam tot de

OJO methode

Die methode beschrijft ze uitgebreid in het geweldig leuke Ontwep je Ontwikkeling (OJO). Een boek dat uitnodigt om direct mee aan de slag te gaan. Het plezier spat er van af, heerlijk.

Actief van denken naar voelen

Het is een proces in 7 stappen. Dat begint bij ontdekken, komt via dromen tot herdefiniëren. Dan is het tijd om ideeën te  genereren en kom je tot het maken van een plan. Je gaat experimenteren en vervolgens reflecteren. En weer verder ontdekken, steeds dichter bij jezelf.

Positief en creatief

Compact beschrijft Meijers de uitgangspunten van haar methode. Daarbij komen verschillende theorieën aan bod. Aan de basis liggen het ontwerp denken, de positieve psychologie en flow.

Veel ruimte is gemaakt voor oefeningen, wel 41, plus nog extra toepassingsmogelijkheden. Aan de oefeningen gaat een deel vooraf met korte beschrijvingen van te gebruiken technieken en instrumenten.

Probleemsituaties

Om te begrijpen hoe de methode in de praktijk werkt, beschrijft Meijers zeven probleemsituaties. Zoals gecoachte vindt geen uitdaging meer in zijn huidige baan of heeft problemen met samenwerken of stelt te hoge eisen aan zichzelf. Ook geeft ze een voorbeeld van een workshop waarbij de jongvolwassene de eigen ontwikkeldoelen bepaalt. Allemaal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Het hele boek is verdeeld in overzichtelijk blokjes tekst. Waar nodig worden die toegelicht met creatieve, informatieve illustraties.

Voor wie

Zeg eens eerlijk, wie prikkelt niet graag zijn nieuwsgierigheid, creativiteit en zijn vermogen tot zelfsturing en reflectie?
Toch schreef Marianne Meijers Ontwerp je Ontwikkeling voor coaches. Meer precies voor coaches van jongvolwassenen en studenten. Ik stel me voor dat ook anderen zich graag door dit positieve boek laten inspireren.

Laat een Reactie achter