Burn-out vaak verwaarloosd

Hoe staan Nederlanders in het werk, stress, burnout, slaapproblemen, coachen, leidinggevende,

Stress is nog altijd de meest voorkomende reden van verzuim. Lang aanhoudende stress is net als roken, slecht voor de gezondheid. Regelmatig verschijnen er onderzoeken waaruit blijkt dat veel Nederlanders last van werkstress hebben.

Net mensen

De directeur van StepStone Nederland zei eens het schokkend te vinden dat bijna 50% van de hoog opgeleiden de druk van het werk niet aan kan. Omdat zij zelf kozen voor een carrière en geen zwaar fysiek werk doen, verbaast hem dat. Maar wat is er anders aan hoog opgeleiden? Ook zij komen in de verleiding tot hard werken en doen een uurtje meer als dat nodig is. Ook zij zijn betrokken bij hun werk en ook zij lopen tegen hun grenzen aan als ze geen nee kunnen zeggen. Hoog opgeleiden zijn net mensen.

Burn-out signalen verwaarloosd

Volgens Willem van Rhenen, bedrijfsarts Arboned op BNR , loopt zelfs 10% van de mensen burn-out op het werk rond. Signalen worden verwaarloosd. Niet in de laatste plaats door de mensen zelf. Je hoort ze vaak zeggen dat het hen niet overkomt. Ze negeren de klachten, en hebben een verklaring voor slaapproblemen, pijn in hun schouder, nek of rug.

Ook leidinggevenden kost het moeite de eerste signalen op te pikken. Als het werk niet op tijd af is of er zitten fouten in, dan is de eerste reactie meestal verwijtend. Er is dan weinig oog voor mogelijke achterliggende oorzaken. Tot dat niemand er meer om heen kan. Maar dan is het te laat.

De weg terug naar een gezonde situatie is lang. En terug naar dezelfde werkplek is vrijwel onmogelijk. Meestal moet gezocht worden naar een nieuwe werkomgeving meestal buiten het eigen bedrijf.

Oorzaken

De aanleiding voor stress-ontwikkeling kan nogal verschillen. Sommige persoonlijke  eigenschappen vergroten de kans. Denk aan perfectionisme, geen nee kunnen zeggen of zo veel betrokkenheid bij het werk dat het moeite kost los te laten. Maar er zijn ook omstandigheden op het werk die van invloed zijn, zoals de relatie met collega’s of leidinggevende, te licht of juist te zwaar werk en onvoldoende regelmogelijkheden.

Voorkomen

Op tijd signaleren is het allerbelangrijkste. Preventief kan coaching uitkomst bieden of een stressmanagement programma als meer mensen dezelfde signalen afgeven.

Laat een Reactie achter