Wat is goed werk?

Goed werk is werk waar je grip op hebtWerk waar je grip op hebt.
Grip op geld voor zekerheid.
Grip op het werk door regelruimte.
Grip op het leven voor de balans.

Goed werk voldoet volgens de WRR aan deze drie voorwaarden.  Goed werk komt ten goede aan de gezondheid, het werkplezier en de betrokkenheid. Dat is fijn voor werknemers en werkgevers.

Minder verzuim en hogere productiviteit hebben weer een positief effect op de economie en de samenleving. Dus alle partijen hebben baat bij goed werk, stelt de ¹WRR in het rapport Het betere werk – De nieuwe maatschappelijke opdracht. Het was de afgelopen week volop in het nieuws.

Onvoldoende  grip

Ook al zijn er meer banen dan ooit. En zijn meer mensen dan ooit aan het werk. Het aantal vacatures is hoog en toch hebben veel mensen geen of moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt. Eén miljoen mensen willen graag werken. Veel anderen willen meer werken.

De WRR constateert dat een groot deel van de werkende Nederlandse bevolking niet genoeg grip heeft op die drie voorwaarden. De ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering en technologie zijn van grote invloed. Zo heeft de helft van de laagst opgeleide mensen geen vast contract meer. En maakt de doorgeslagen flexibiliteit mensen onzeker.

Kwaliteit van de arbeid

Nederland presteert slechter dan vergelijkbare landen. Maar de situatie is maakbaarder dan veronderstelt. Er is heel wat meer invloed op de toekomst mogelijk.
Het WRR rapport stelt dat niet alleen de regering, ook werkgevers moeten zorgen dat het werk beter wordt ingericht. De raad geeft als advies:

Zorg voor meer grip

  • Om meer grip op geld en inkomen te krijgen is het noodzakelijk een stelsel van basisvoorzieningen te ontwikkelen voor iedereen. Werk of geen werk. Een van de voorstellen is de basisbaan voor mensen met uitkering en weinig kans op de arbeidsmarkt. Hierover is nog veel te doen in de media. Ook wordt gestoeid over de beste naam. Maar een basisloon is natuurlijk ook een optie.
  • Voor meer grip op het werk adviseert de WRR de positie van werkenden binnen organisatie te versterken.
  • En voor meer grip op leven, meer zeggenschap over de inhoud van het werk en de werktijden (meer of minder werken) en meer collectief betaalde zorgverlofregelingen voor ouderen en kinderopvang.

¹Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

Hoe is het voor jou? Heb jij voldoende grip op je leven? Wat heb jij nodig wil je werk voldoen aan de voorwaarden voor goed werk?

foto: Pixabay

Laat een Reactie achter