Hoe ervaar jij het ongeplande experiment?

Thuiswerken vanaf de bank. Hoe ervaar jij het ongeplande experiment?

Het was wel een heel abrupte overgang. Van de ene op de andere dag was werk geen plek waar je naartoe gaat, maar iets dat je thuis doet. Tussen je eigen spullen. Contact met de buitenwereld vanuit je persoonlijke ruimte.

Zes maanden later werken nog altijd veel mensen vanuit huis. Misschien wel drie keer zoveel als voor de corona pandemie. Dat wat maar niet van de grond wilde komen is nu vanzelfsprekend. Al gaat het nog wel met vallen en opstaan.

Onderlinge afhankelijkheid

Het was iets waar we ons in het dagelijks leven minder bewust van waren. Nu is het iedereen duidelijk dat die onderlinge afhankelijkheid groter is dan ooit. Niet alleen werknemers onderling, maar ook met en van managers. Daarnaast werd de enorme afhankelijkheid van technologische middelen duidelijk. Maar daar wordt nog niet altijd rekening mee gehouden. Zoals werknemers die een laptop moeten delen met een in de buurt wonende collega. Hoezo veilig werken?

Werken op afstand

Medewerkers hebben hulpmiddelen nodig om het thuiswerken te faciliteren. Het thuiskantoor vraagt dan ook technologische aanpassingen als laptops en aanverwante apparatuur, maar ook een ergonomische en comfortabele  werkplek.

Het thuiswerken vraagt van leidinggevenden een aangepaste managementstijl. Een stijl die berust op vertrouwen. Bedrijven moeten dus aan de slag met hun managementprincipes en personeelssystemen voor een huisgebonden personeelsbestand.

Behoefte aan contact

De veranderende omgangsregels veranderen ons leven. Persoonlijk contact vindt vooral via online platformen plaats. We doen het allemaal, privé en met collega’s. Net zo makkelijk als een familiekoffie op afstand, organiseren we een overleg met collega’s, intervisie bijeenkomsten en coachsessies of volgen we een training. Alles op veilige afstand van elkaar. Samenwerken betekent nu scherm delen.

De externe communicatiemiddelen passen zich in sneltreinvaart aan bij de nieuwe manier van leven en werken. En  omgekeerd. De grootste digibeet leert zijn weg kennen via de digitale kanalen. We Zoomen er met z’n allen dan ook flink op los. Afstand is steeds minder een hindernis.

De werkdag verandert

Een neveneffect van massaal thuiswerken is dat het woon-werkverkeer afneemt. De reistijd komt beschikbaar voor afspraken en vergaderingen. Daardoor verschuiven de werktijden. Zo zag Microsoft Teams ‘s-morgens tussen 8 en 9 en ‘s-avonds tussen 6 en 8 het gebruik flink toenemen: van 15 naar 23 procent. En in het weekend wordt er 200% meer gechat. En in december 2019 had Zoom 10 miljoen gebruikers per dag. Vier maanden later was dat 300 miljoen. (The Wall Street Journal: What we’ve learned about remote work 25/7/20)

De verandering was groot, misschien wel te groot. Niet iedereen kon zich even snel aanpassen aan die nieuwe stijl van werken. Geleidelijk aan vinden werknemers, bedrijven en de maatschappij hun draai wel bij dit ongeplande experiment.

Hoe ervaar jij het ongeplande experiment?

foto: Mimi Thian via Unsplash

1 Reactie

Laat een Reactie achter